การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในไทย

การท่องเที่ยว เชิง ประวัติศาสตร์ ในไทย

การท่องเที่ยว เชิง ประวัติศาสตร์ ในไทย

การท่องเที่ยว เชิง ประวัติศาสตร์ ในไทย – ในประเทศใดก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย หากปรากฏพบว่ามีสถานที่ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีคุณค่า อันมีความสำคัญ ต่อมวลมนุษย์ เป็นสิ่งล้ำค่าที่มนุษย์ได้รับจากอดีต ได้ใช้และภาคภูมิใจในปัจจุบัน ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งตกทอดทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติ วันนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และมาดูกันว่าในไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไหน ที่น่าสนใจบ้าง

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ถ้ามีความโดดเด่น เป็นเลิศในระดับสากล ไม่ว่าจะมีที่ตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใด ถือได้ว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งปวงในโลก จึง เป็นที่แน่ชัดว่าเราจำเป็น ต้องดูแลอย่างหวงแหน และอนุรักษ์ไว้ให้นานที่สุด เพราะหากเราสูญเสียสถานที่เหล่านี้ไป

เราก็ไม่สามารถที่จะสร้าง กลับคืนมาได้ดังเดิมอีก จึงถือเป็นพันธกรณีที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อมอบให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแด่มวล มนุษยชาติในอนาคต ต่อไป

แนวทางหนึ่งในการร่วมกันคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ให้ดำรงคุณค่าเป็นมรดกโลกของมนุษยชาติตลอดไป คือ การเสนอชื่อแหล่งวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก

หรือที่เรียกว่า เสนอชื่อเป็น “มรดกโลก” ต่อคณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่า องค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อเข้าอยู่ในการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

ซึ่งเป็นแนวทางได้รับการสนับสนุนจากประเทศภาคี ๑๑๒ ประเทศ ทั้งนี้เพราะองค์กรระดับโลกดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติให้ดำรงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดไป

ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ หากขาดการจัดการที่ดีจะมีผลกระทบต่อเเหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้เเก่

– การดำเนินการโดยคำนึงถึงศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
– การดำเนินการโดยคำนึงถึงศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
– การบริหารจัดการเเหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องมีการจัดการด้านการอนุรักษ์ ด้านการบริหารจัดการ
– การให้ความรู้เเละสร้างจิตสำนึก การเปิดโอกาสเเละสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ในปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 911 แห่ง ใน 151 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 704 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 180 แห่ง และอีก 27 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา อาหรับ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป -อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ – แคริบเบียน

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในไทย

1. วัดพระแก้วมรกต ที่กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตมายาวนาน จนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกทุกๆคนเมื่อมาเยือนเมืองไทย แวะมาในกรุงเทพ ก็ต้องมาเสพสม ชมความงดงาม และความเว่อร์วังอลังการสะท้านโลกาของสถาปัตประติมากรรมอันสุดจะวิตรบรรจง ได้อย่างละเมียดละไม ระไยระยิบ พรุบพริบแพรวพราวและสกาวรุ่งโรจน์ ช่วงโชติชัชวาลย์ไปด้วยทองคำสีเหลืองอร่ามฉามฉ่อง สมกับเป็นเมืองทองสุวรรณภูมิ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สำหรับอยุธยาถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต้องมาเสพสุขกันอย่างไม่เคยเบื่อ ด้วยเสน่ห์ของซากปรักหักพังที่ยังคงเหลืออยู่ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้การสูญเสีย

และการเสียสละกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้ธำรงค์คงไว้มาซึ่งปัจจุบัน และโบราณสถานทั้งวัดวาอาราม และวังหลวงที่เหลือเพียงซาก ยังคงมีมนต์เสน่ห์เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ดึงดูดตาและตราตรึงใจนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด

3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกแห่งในเมืองไทยที่ยังคงความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ร่องรอยของซากโบราณสถานและวัดวาอารามต่างมากมายในยุคอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง ซึ่งงามลือเลืองไปด้วยวัดวาอารามเก่าแก่ต่างๆมากมาย

4. วัดเจดีย์หลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ยังคงตราตรึง ประทับซึ้งและดึงดูดตานักท่องเที่ยวให้มาลั๊นลากันอย่างไม่เคยเสื่อมคลายเลยค่ะ โดยเฉพาะวัดวาอารามและโบราณสถานอันเก่าแก่ในรอบคูเมืองเก่า ที่มีกำแพงเมืองอันเก่าแก่อายุหลายร้อยปี

และมีวัดวาอารามอยู่มากมาย และหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกยกให้เป็นแลนด์มารค์คงไม่พลาด วัดพระธาตุดอยสีเทพ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงตระหง่ายเทียมทัดฟ้า ใครไปใครมาก็ต้องมาไหว้สักการะกราบกรานกันสักครั้ง นอกจากนี้อีกหนึ่งวัดดังที่เหลือเพียงร่องรอยความเก่าขลัง นั้นก็คือวัดเจดีย์หลวง อยู่ในเขตคูเมืองเก่า ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

5. ทางรถไฟสายมรณะ ที่จังหวัดกาญจนบุรี
อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่งบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสมัยสงครามโลกเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ร่ำลึกและนึกถึง รวมทั้งได้เรียนรู้กันคงต้องยกให้ทางรถไฟสายมรณะ

และสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งมังข้า ต่างนิยมชมชอบกันนั่งรถไฟมาชมความงามของสะพานแห่งนี้กันไม่น้อยเลย

6. อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดตาและตราตรึงใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเทศ กับปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท กับองค์ปราสาทของศิลปะขอมที่ดูแล้วมีความขลังและต้องมนต์ตากับปราสาทที่สร้างด้วยอิฐหินที่มีความงดงาม เป็นเทวสถานอันล้ำค่าได้ศึกษาและเรียนรู้กัน

5 ประโยชน์ของอะโวคาโด ที่หลายคนยังไม่รู้จัก ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน และเกลือแร่ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีช่วยลดอาการเหน็บชา วิตามินอีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ

4 เทคนิค บริหารเงินอย่างไรไม่ให้ขาดมือ วันนี้มีคำตอบ! ไม่สำคัญว่าคุณจะมีรายรับมาน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่สำคัญ คือ คุณมีเงินออมเท่าใด และบริหารเงินออมของคุณ ให้มันงอกเงยได้อย่างไรต่างหาก